Afgelopen weken werden mensen en bedrijven overspoeld met berichten over het feit dat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 van kracht is. Voor Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West reden om even te wachten met informeren dat wij ruim op tijd voldoen aan de AVG.

In onze branche waarin het het medisch beroepsgeheim geldt, is vertrouwelijkheid altijd al de norm geweest. In dat opzicht verandert er niets voor u. De AVG heeft ons er wel toe gebracht dit nog nauwkeuriger vast te leggen in ons privacybeleid dat te allen tijde door u is te raadplegen.

Opdrachtgever: Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West
Opdracht: freelance communicatieadviseur
Lees verder: BGDNW ook klaar voor AVG – Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West