//Contentmarketing

Contentmarketing

Contentmarketing

Gaat het bij contentstrategie vooral over het waarom, contentmarketing gaat over het wat. Contentmarketing gaat letterlijk vertaald over het in de markt zetten van content via diverse middelen en kanalen. Dit gebeurt vanuit verschillende disciplines, zoals webredactie, de inzet van social media, marketingcommunicatie en public relations.

Webredactie

De contentstrategie staat en nu wil je invulling geven aan je website. Creatxt kan op afstand of op locatie de webredactie hiervan verzorgen: het toetsen van content aan de strategie en het verzamelen, creëren, redigeren en plaatsen van content. Uiteraard denkt Creatxt mee over de inzet van content, onderhoudt hiertoe contacten met de diverse afdelingen en geeft feedback over wel of niet behaalde contentdoelen. Zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie, dan worden deze op verzoek en in nauwe samenwerking vertaald naar de webcontent.

(Marketing)communicatie

Natuurlijk zijn on- en offline geïntegreerd binnen je organisatie. Maar dat neemt niet weg dat het twee velden zijn die een andere benadering vragen. Online is het leesgedrag anders dan in print. Een e-mailing wordt anders ontvangen dan een brief op de mat. Of niet? Grenzen vervagen meer en meer. Afhankelijk van doelgroep en doelstellingen kan er een communicatiemix worden samengesteld die niet uitgaat van de middelen, maar van het beoogde resultaat. Dat begint bij de strategie die wordt vertaald naar een communicatieplan en in de output leidt tot commerciële teksten en communicatiemiddelen die de doelgroep raken. Of dat nu een mailingbrief, brochuretekst, nieuwsbrief, jaarverslag of advertentietekst is. En of dat nu in print of online is.

Public relations

Creatxt kan worden ingezet voor het schrijven van nieuwsberichten, interviews, sfeerverslagen, reportages of bedrijfsreportages. Altijd feitelijk, objectief én positief. Dankzij de journalistieke en commerciële ervaring binnen het communicatievakgebied is Creatxt zeer goed in staat nieuwswaarde aan jouw bedrijfsboodschap te koppelen.

Social media

Social media zijn niet meer weg te denken. De inzet van social media is geen doel op zich.  Als je de telefoon oppakt om een klant te bellen, heb je daar ook een reden voor. Met social media is het niet anders. Het zijn middelen die je kunt inzetten om in contact te komen met je doelgroep. Daarvoor is het wel van belang dat je je doelgroep kent. Op welke sociale media zijn zij actief en wat voor rol spelen zij daar, wat verwachten ze van jouw organisatie en in hoeverre kun en wil je daarin voorzien? De inzet van social media is geen trucje. Het vraagt om betrokkenheid en dat kost tijd. Maar wie het goed oppakt, kan er veel voor terugkrijgen: tevreden klanten, betrokken klanten en wellicht zelfs meer omzet.

By | 4 januari, 2016|Wat kan Creatxt|0 Comments