Contentstrategie

Een contentstrategie slaat de brug tussen online bezoekerswensen en organisatiedoelen. Daarbij geeft de strategie aan wat de organisatie wil en is de content gericht op wat de (potentiële) klant wil. Met elkaar bekijken we waar de organisatie staat en wat jullie willen bereiken met content. Hiertoe zal Creatxt vooral veel vragen stellen: wie is de doelgroep, wat willen zij, op welke momenten komen zij in contact met jullie, welke content is er al, welke doelen moet content dienen, wie zijn contenteigenaren en wie contentverantwoordelijken? Alles bij elkaar ontstaat een helder beeld van waar je organisatie staat en welke stappen nodig zijn om verder te komen.