Als een werknemer ziek is, start de uitwisseling van diverse gegevens tussen diverse partijen. In eerste plaats hebben werknemer en werkgever contact. Afhankelijk van de aard en de duur van het verzuim vindt er eveneens contact plaats met arbodienst, het UWV en de verzekeraar.

Welke informatie mag er in het kader van de privacy van de zieke werknemer worden gedeeld tussen de diverse partijen?

Opdrachtgever: Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West
Opdracht: communicatieadviseur
Lees verder: Hoe zit het met de privacy van de zieke werknemer? – BGDNW