1 juli 2018 was de overgangsperiode van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voorbij. Dit betekent dat bedrijven moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet om boetes te voorkomen. Dit geldt voor zowel de vernieuwde wetgeving, als voor die onderdelen die altijd al wettelijk verplicht waren, denk aan de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).De vernieuwde Arbowet voorziet in een aantal zaken, zoals een basiscontract voor de arbodienstverlening en dat werkgevers aan hun werknemers de mogelijkheid moeten bieden de bedrijfsarts te consulteren.

Oprachttgever: Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West
Opdracht: communicatieadviseur
Lees verder: Voldoe aan Arbowet en voorkom boetes – Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West