Nog 1 week de tijd!

1 juli 2017 veranderde de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee een aantal regels rond gezond en veilig werken. Nieuwe contracten moesten meteen voldoen, maar voor het aanpassen van bestaande contracten hebben werkgevers tot 1 juli 2018 de tijd. Let op: dat is volgende week al!

De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Opdrachtgever: Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West
Opdracht: freelance communicatieadviseur
Lees verder: Voldoet u al aan de nieuwe Arbowet? – Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West